Kapitalforhøyelse i Ecoprot AS

posted in: Uncategorized | 0

På generalforsamling i Ecoprot AS ble det i dag bestemt at det skal foretas en kapitalforhøyelse. Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved utstedelse av totalt 6500 nye aksjer i selskapet, hver pålydende NOK 100, til tegningskurs 1000 pr aksje. Det overskytende av aksjeinnskuddet, NOK5.850.000, tilføres overkurs(Fri kapital). Kapitalinnskuddet på totalt NOK 6.500.000 skal gjøres opp dels ved kontantinnskudd, dels ved konvertering av lån. Romar AS tegnet seg for 3500 nye aksjer, Helgeland Invest AS for 1500 aksjer og Koinvesteringsfondet for Nord-Norge AS for 1500 aksjer.

Selskapet har nå, sammen med oppstartstilskudd på 300 000 fra Meløy kommune og investeringstilskudd fra Innovasjon Norge på 5 mill. kr, finansiert etablering første fase i en kommersiell produksjon av svarte soldatfluer.

For øyeblikket har selskapet tre produkter på markedet, frosne og tørkede larver som fôr til akvariefisk, fugler, skilpadder og krypdyr, konservert agn (maggot) for sportsfiske og gjødsel for stueplanter og hagebruk.

Selskapet har følgende styre: Asbjørn Torrissen (styrets leder), Ole Torrissen, Rune Johnsen, Ståle Indregård og Håkon Stanghelle.

For ytterligere informasjon: Asbjørn Torrissen e-post: ato@torrissen.no, telefon: 906 69 703

Legg igjen en kommentar