Spørsmål i Stortinget om slam som substrat

posted in: Uncategorized | 0
  • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren
  • Dokument nr. 15:553 (2019-2020)
  • Innlevert: 13.12.2019
  • Sendt: 13.12.2019
  • Til behandling
  • Insektslarver har potensial for å bli en viktig protein- og fettkilde for norske husdyr. Enkelte insektlarver er skapt for å leve i slam og de akkumulerer ikke uønskede substanser eller bakterier. Det er viktig at vi får et forsvarlig kunnskapsnivå og et tilpasset regelverk for å utnytte denne verdifulle ressursen. Hva kan ministeren konkret bidra til for å få vurdert risiko ved bruk av slam fra settefiskanlegg til produksjon av svarte soldatfluelarver?

Legg igjen en kommentar