Miljøvennlig bruk av husholdningsavfall

posted in: Uncategorized | 0

Vi står overfor alvorlige utfordringer når det gjelder å håndtere den økte søppelmengden, spesielt det organiske avfallet. Svarte soldatfluer (BSF) er et høyaktuelt behandlingsalternativ, da det gir en effektiv avfallshåndtering, samtidig som det gir en utmerket  proteinkilde for å dempe den økende globale etterspørselen etter dyrefôr.

Til dags dato har det vært lite konkret informasjon om hvordan oppfôring av larver på husholdningdavfall fungerer med hensyn til direkte klimagassutslipp (GHG) og globalt oppvarmingspotensial (GWP). En vitenskapelig artikkel publisert i Waste Management presenterer en studie som bruker en livssyklusvurdering (LCA) for å vurdere globalt oppvarmingspotensial et BSF-avfallsbehandlingsanlegg i tilfelle og sammenligner det med respektive verdier for et åpent komposteringsanlegg.

Resultatene viser at direkte CO2-utslipp er 47 ganger lavere enn utslipp fra åpen kompostering. Når det gjelder total globalt oppvarmingspotensial, viser LCA at kompostering har dobbelt så stor GWP som BSF-produksjon, basert på vått bioavfall. Hovedbidraget fra globalt oppvarmingspotensial fra et BSF-anlegg er: (1) restkompostering (69%) og (2) strømforbruk og kilde (opptil 55%).

Å erstatte fiskemel med BSF-larvemel kan redusere globalt oppvarmingspotensial betydelig (opptil 30%). Studien konkluderer med at BSF-dyrking på bioavfall er et miljømessig svært godt alternativ med lave direkte GHG-utslipp og potensielt høy globalt oppvarmingspotensial reduksjon. Waste Management(Volume 84, 1 February 2019, Pages 173-181).

Legg igjen en kommentar