Spørsmål i Stortinget om substrat til larver

posted in: Uncategorized | 0

Siv Mossleth stilte følgende spørsmål til Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen: «Har ministeren sett på muligheten for å få endret betegnelsen «fiskemel» til å omfatte alt varmebehandlet marint råstoff. Det vil åpne for at kokte rekeskall, levergrakse, tunikater og andre marine dyr kan benyttes i fôr til insektlarver uten at vannet fjernes, og kan ministeren konkret redegjøre fra hva regjeringen har gjort for å styrke kunnskapsgrunnlaget og vurdert risiko for å benytte animalske biprodukt fra fiske og landbruk som fôr til larver?».

Fiskeriministeren svarte at myndighetene arbeider med saken. Hele svaret kan dere lese her «Spørsmål nr. 3008 til skriftlig besvarelse om fôr til insektlarver«

Legg igjen en kommentar